O závodu

SAMBAR Steel 12

Letos se v termínu 17. - 18 . listopadu bude konat již pátý ročník závodů v průmyslovém lezení SAMBAR Steel, které svou povahou nemají v České republice obdoby. Mohou se v nich poměřit závodníci z řad profesionálů a zkušenějších amatérů. Profíci zde zúročí tvrdý trénink, výškoví pracovníci vytěží potřebné dovednosti z dennodenní praxe, speleologové mohou vycházet ze zkušeností získaných při výpravách do hlubin jeskyní a i když je již mezi závodníky z těchto řad velká konkurence, závod může vyhrát i šikovný a obratný amatér.

 

Co je průmyslové lezení

Průmyslové lezení spočívá v pohybu po laně pomocí technických pomůcek. Nejčastěji tento typ lezení můžete vidět u záchranných složek, jakými jsou například hasiči či záchranáři, kteří pomocí této techniky zachraňují lidem životy, u výškových pracovníků, kterým průmyslové lezení umožňuje bezpečně vykonávat svou pracovní činnost a u speleologů, jejichž způsob pohybu po laně je nejvíce podobný lezení, které je obsahem tohoto závodu.

Z bezpečnostních důvodů závodníci neustále používají dvě lana, jedno tzv. pracovní, lezecké a jedno jistící.

 

V čem se bude závodit

Úkolem každého účastníka bude překonání záludností překážkové lanové dráhy pomocí výstupových a slaňovacích pomůcek.  Další dvě disciplíny jsou prozatím zahaleny tajemstvím :)

 

Síly by měly vystačit i na další den, neboť se budou konat také soutěže týmů. Tříčlenná družstva se pokusí, v co nejkratším čase, při pohybu po překážkové dráze přemístit „zraněného“ (simulovaného dřevěným špalkem) z nedostupného terénu.

 

Doprovodný program

Kromě podívané na výkony závodníků, se může každý příchozí aktivně zapojit do Open závodů ve výstupu po laně (jümarování) na vzdálenost 33  nebo si pomocí námi zapůjčeného vybavení vyzkoušet podobnou překážkovou dráhu, jakou budou zdolávat závodníci.

 

Dále si budete moci vyzkoušet, prohlédnout i veškeré vybavení zajištění pracovníků při  práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Dále si budete moci vyzkoušet Slack line (chůze po popruhu).

 

Kde se bude závod konat

V prostorách školícího střediska Polygon Kladno.

 

Přijměte tedy pozvání na 5. ročník této neobvyklé akce, která má za cíl připravit široké skupině lidí využívajících průmyslovou techniku (hasičům, speleologům, výškovým pracovníkům apod.) možnost porovnání svých schopností a zkušeností, pro diváky pak zajímavou podívanou, nové zážitky a možnost netradičně stráveného víkendu.

Těšíme se na Vás